Sözleşmeyi indirmek için tıklayın

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

İFTAR TUZ Taşımacılık Madencilik İmalat İnşaat İç ve Dış Ticaret İthalat İhracat San.Tic.Ltd.Şti bundan sonra “DİSTRİBÜTÖR” olarak anılacaktır) ve………………………………………………………………………………………………Şirketi (bundan sonra “BAYİ” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme aktedilmiştir.
1. Ürünler :
1.1. Distribütörün genel dağıtımını yaptığı, Her nevi tuz (bundan sonra “ÜRÜN” olarak anılacaktır).
1.2. Distribütör Ürünlerine yeni çeşit ürünler eklediğinde karşılıklı yazılı mutabakat doğrultusunda Bu sözleşme kapsamına girebilecektir.
2. Bayinin Görevleri :

2.1. Bayi Distribütörün Genel Dağıtıcılığını yaptığı ürünleri kendi adına ve hesabına ……………… il sınırları içerisinde 3. şahıs ve kurumlara satabilir.
2.2. Bayi Ürünlerin satışı konusunda Distribütörün politikalarına uygun olarak en üst düzeyde çaba göstermeyi ve sorumlu bir firma sıfatı ile Distribütörün hak ve menfaatlerini en iyi şekilde gözetmeyi taahhüt eder.
3. Distribütörnin Görevleri :

3.1. Distribütör Bayinin piyasada iyi ve hızlı bir şekilde ürünlerin satışını yapabilmesi için gerekli olan Belge , doküman, , Katalog , tanıtıcı broşür temin edecektir.

4. Satış Destek , İskonto ve piyasa uygulamaları :

4.1. Distribütör satış desteği için kampanyalar hazırlayacaktır.
4.2. Distribütör Ürünler için geçerli olan fiyat Listelerinden ürün bazlı iskonto ve satış sistemi uygulayacaktır.

5. Ödeme şekli , Teminat ve Ürünlerin Teslimi:

5.1. Bayi cari hesabını ödemesini , fatura tarihlerinden 30 gün vadeli çekle ürünler deposuna teslim olduktan sonra 1 hafta içinde Distribütöre yapar.
5.2. Bayi güncel cari hesap riskine göre belirlenecek tutarda banka teminat mektubunu verecektir.
5.3 Banka Teminat mektubu alınamadığı taktirde İpotek alınacaktır.
5.4 Distribütör, aldığı siparişleri teslim etmek için en üst düzeyde çaba göstermeyi taahhüt eder. Fakat gümrük mevzuatları ve yürürlükteki kanunlardan dolayı ortaya çıkacak her türlü sorunlardan dolayı Distribütöre herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
5.5. Bayi tarafından Ürün için ödenecek birim fiyatlar, siparişin Distribütör tarafından yazılı olarak alındığı tarihte geçerli olan fiyat listesindeki birim fiyatlarının tutarları göz önünde bulundurularak hesaplanır. Döviz kurlarındaki, vergi ve harçlardaki artış veya düşmeler birim fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
5.6. Bayi taraflar arasında kararlaştırılan ödeme sürelerine özen göstermeyi taahhüt eder.
5.7. Ürünlerin teslim yeri bayi’nin deposudur.

6. Kampanyalar ve Uygulama Şartları :

              6.1. Kampanyalar belirlenen tarihler arasında uygulanır.
6.2. Kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamı sevk edilip faturası bayiye kesilecektir.
6.3. Kampanya için alınan sıra çeklerin vadelerinde nakit tahsilatı yapıldığında Kampanya Hediyesi Distribütör tarafından Bayi’ye teslim edilecektir.
6.4. Kampanya Kapsamındaki ürünlerin geri iadesi kesinlikle yoktur.
6.5. Kampanya kapsamındaki ürünler birbirleriyle değiştirilemez.

7. Alt Bayiler veya Temsilciler :

7.1. Bayi ürünlerin satışını yapmak üzere yeni alt bayiler veya temsilciler atayabilir.
7.2. Alt bayiler ve temsilcilerin faaliyetlerinden Bayi sorumludur.

8. Dağıtım Fiyatları :

8.1.Ürün satış fiyatlarını ve koşullarını Bayi ile ortak olarak Distribütör belirler. Bayi Ürünlerin imajını olumsuz etkileyecek fiyatlama politikaları uygulamayacaktır.

9. Distribütör’ün Markaları ve Sembolleri :

9.1.Bayi Distribütörün markalarını, ticari isimlerini ve diğer sembollerini kullanabilir.Bununla birlikte Distribütör bunları sözleşmenin uygulama alanına ve Distribütörün menfaatlerine uygun şekilde ürünleri belirlemek ve reklamını yapmak amacına dönük olarak kullanabilir.
9.2.Bayi Distribütörün markalarına, ticari isimlerine, sembollerine veya sınai mülkiyet haklarına karşı herhangi bir tecavüz girişimini haber aldığında Distribütörü uyaracaktır,Distribütör’de bu tecavüzü önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır.

10. Genel Bilgiler :

10.1.Distribütör, bu sözleşme’ye göre yükümlülüklerini yerine getirirken gerekli olan makul miktardaki dökümanları (broşürler, teknik kılavuzlar, v.b.) bedelsiz olarak Bayi’ye verecektir. Bayi bu protokolün sona ermesi durumunda, elinde bulunan bütün dökümanları Distribütöre iade edecektir.
10.2.Distribütör, bu sözleşmeye göre yükümlülüklerini yerine getirirken gerekli olabilecek makul ölçüdeki teknik ve ticari bilgileri Bayi’ye sağlar.
10.3.Bayi rakipler hakkında aldığı bilgileri Distribütöre bildirir.
10.4.Faturası kesilen ürünlerin iadesi yoktur.
10.5.Bayi Distribütörün yapmış olduğu kampanyaları uygulamakla yükümlüdür.
10.6.Ürünler üretim hatasından dolayı sorunlu ise Distribütör tarafından aynı ürün ile değiştirilecektir.
10.7.Bayi tarafından Distribütöre cari hesaba mahsuben verilen müşteri çeklerinin karşılıksız çıkması durumunda Bayi maksimum 3 gün içerisinde bu ödemeyi yapacaktır.
10.8.Bayi siparişlerini firma yetkilisi tarafından imzalayarak yazılı olarak gönderecektir.
10.9. Fax ile gönderilen her türlü evrak ve belge ayrıca iadeli taahhütlü posta ile     
gönderilecektir. Gönderilmediği taktirde belge geçersiz sayılacaktır.

11. Sözleşme’nin Süresi :

11.1.Bu sözleşme …… yıl süreli olarak düzenlenmiştir. Bayi sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülükleri yerine getirdiği sürece, distribütör tarafından sözleşme feshedilemez.

12. Sözleşme’nin Feshi :

12.1.Taraflardan birisi sözleşme hükümlerine veya ilgili yasa hükümlerine aykırı davranırsa diğer tarafça yazılı olarak uyarılacaktır. Uyarıya rağmen taraf aykırı davranmaya devam ettiği takdirde diğer tarafın sözleşmeyi fesih hakkı doğacaktır.

13. Uyuşmazlık durumunda Yetkili Merci :

13.1.Bu sözleşme’nin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda Kayseri  Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme 13 madde olarak ……/……./ 200.. tarihinde aşağıdaki temsil yetkisine sahip bulunan taraflarca imza altına alınmıştır.

DİSTRİBÜTÖR                                                              BAYİ
İFTAR TUZ                                                                    ………………………………………………………
Taşımacılık Madencilik İmalat İnşaat İç ve            ……………………………………………………..,
Dış Ticaret İthalat İhracat San.Tic.Ltd.Şti.              ………………………………………………………

 

 Kaşe – İmza                                                              Kaşe – İmza

 

 

Sözleşmeyi indirmek için tıklayın